Adres

Master Fennemaskoalle
Reidfjild 4
9255 JV Tytsjerk
0511-431675
 
Directeur: Astrid Landman  
06-20006238 (dagelijks bereikbaar)
a.landman@opo-furore.nl                                                                                                                                                                                                   

 

 

Visie

De Master Fennemaskoalle

In deze hectische, rumoerige wereld van steeds voller en steeds meer, willen wij kinderen een oase van rust en ruimte bieden om veel te kunnen leren: meer dan alleen de voorgeschreven leerstof.

We bieden een veilige, vertrouwde plek, waar kinderen, binnen duidelijke kaders in een rustig schoolklimaat, ongedwongen op zoek kunnen gaan naar hun eigen mogelijkheden..

Rust en ruimte zijn daarbij voor ons wezenlijke bestanddelen, want naar onze overtuiging en ervaring kan een mens zich alleen ontwikkelen, wanneer hij de rust neemt om even stil te staan bij wat voor hem of haar werkelijk belangrijk is. Door rustig te spelen, leren en werken worden de kinderen zich bewust van de wereld om zich heen en hun eigen positie in de omgeving.

We vinden dat kinderen zich alleen kunnen ontwikkelen, als ze zich prettig voelen in hun omgeving maar ook met zichzelf. Vervolgens zullen ze zelfverzekerd de wereld in gaan om eigen uitdagingen aan te gaan.

Voor kinderen, die extra zorg nodig hebben, is er een goede zorgstructuur op onze school,  wij kunnen ze op een verantwoorde wijze goed begeleiden. Met een speciaal programma of een eigen leerlijn kunnen deze kinderen vaak op De Master Fennemaskoalle blijven.

Het klimaat van de school

Het spreekt vanzelf dat ons schoolklimaat rust en kalmte uitstraalt. Rust en  Ruimte zijn als centrale begrippen voor onze school goed zichtbaar in het gebouw, het plein en in de omgeving van de school. We liggen op een zeer rustige plek, op ons speelplein staan speelobjecten, waar kinderen  kunnen spelen. Bij de ingang van de school is een bankje gesitueerd, waar kinderen rustig kunnen zitten, in de pannakooi en op het plein kunnen ze heerlijk samen sporten.

Dit is onze visie:

  • Op school mag je zijn wie je bent
  • Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig
  • Leren door ontmoeting en samenwerken, leren van elkaar
  • Aansluiten bij de actualiteit en belevingswereld van het kind
  • Aandacht voor een brede ontwikkeling
  • Het beste voor ieder kind
  • Enthousiaste en toekomstgerichte leerkrachten

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan het zelf vinden van oplossingen voor vragen of problemen, zelfstandig werken en samenwerken zijn daarbij belangrijk.

Kinderen worden uitgedaagd om met divers materiaal aan de slag te gaan, te experimenteren en zich kunstzinnig te uiten.

Via onze ‘sociale kring’ leren de kinderen om, vanuit een eigen verantwoordelijkheid, goed te verwoorden hoe ze in hun vel zitten, wat ze van de sfeer en het gedrag van de groep vinden.

Als een kind na 8 jaar onze school verlaat, voldoet hij niet alleen aan de voorgeschreven eindtermen want naast alle basisvaardigheden zoals taal, rekenen of wereldoriëntatie is er een beroep gedaan op zijn creativiteit, zelfstandigheid en sociale vaardigheden om oplossingsgericht te denken en te handelen. Hij heeft in diverse situaties ervaren hoe het is om een idee om te zetten in gerichte actie en mensen en middelen te mobiliseren om eigen of gezamenlijke doelen te realiseren. Hij heeft zowel de smaak van succes geproefd als ervaren hoe het is om te falen. Ziet falen of fouten maken niet als mislukking, maar als een ongewenst resultaat van actief en zelfstandig bezig zijn.

De kinderen zijn ondernemend, initiatiefrijk, vindingrijk, werken zelfstandig en nemen verantwoordelijkheid. Maar bovenal heeft de leerling plezier in het leren en in het zoeken naar oplossingen.
We vinden het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor andere activiteiten en hoogtepunten.

 

AGENDA

Contact

 

AGENDA

Contact

 

AGENDA

Contact