Adres

Master Fennemaskoalle
Reidfjild 4
9255 JV Tytsjerk
0511-431675
 
Directeur: Astrid Landman  
06-20006238 (dagelijks bereikbaar)
a.landman@opo-furore.nl                                                                                                                                                                                                   

 

 

Ouders en de Master Fennemaskoalle

Ouderparticipatie, het deelnemen van ouders aan de dagelijkse gang van zaken in en rondom school, is een wezenlijk onderdeel van onze basisschool. Deze samenwerking zorgt er mede voor dat de leef- en leersituatie zo optimaal mogelijk is en er een sfeer heerst waarin vooral de kinderen, maar ook de ouders en leerkrachten zich prettig voelen.
 
Veel ouders blijven daarbij niet aan de zijlijn staan maar spelen een actieve rol in het geheel en zetten zich in op allerlei gebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ouderraad (OR), de medezeggenschapsraad (MR) of de hulpouders bij handvaardigheid, kleuteractiviteiten of het vervoer naar activiteiten voor de kinderen. Ook wordt bijvoorbeeld de opvang van uw kinderen voor, tussen of na de schooltijden in nauwe samenwerking met ouders tot stand gebracht.
 
Kortom, ouders zijn nodig om onze school kleur en vorm te geven. Graag maken we daarom ook gebruik van de expertise van u als ouder, op welk gebied dan ook. Als ouder kunt u als lid van de volgende geledingen meedenken en meehelpen bij de invulling van het onderwijs:

Indien u meer informatie wenst over voorgenoemde punten, klikt u dan op de tekst, waarna u doorgelinkt wordt naar de betreffende website met aanvullende informatie.

 

Adres

Master Fennemaskoalle
Reidfjild 4
9255 JV Tytsjerk
0511-431675
 
Directeur: Astrid Landman  
06-20006238 (dagelijks bereikbaar)
a.landman@opo-furore.nl                                                                                                                                                                                                   

 

 

Presentaties

* OR Jaarverslag 14-15
* Medezeggenschap 14-15

Ga naar presentaties
 

Adres

Master Fennemaskoalle
Reidfjild 4
9255 JV Tytsjerk
0511-431675
 
Directeur: Astrid Landman  
06-20006238 (dagelijks bereikbaar)
a.landman@opo-furore.nl                                                                                                                                                                                                   

 

 

Presentaties

* OR Jaarverslag 14-15
* Medezeggenschap 14-15

Ga naar presentaties
 

Presentaties

* OR Jaarverslag 14-15
* Medezeggenschap 14-15

Ga naar presentaties