Adres

Master Fennemaskoalle
Reidfjild 4
9255 JV Tytsjerk
0511-431675
 
Directeur: Astrid Landman  
06-20006238 (dagelijks bereikbaar)
a.landman@opo-furore.nl                                                                                                                                                                                                   

 

 

MR

Beste ouders,

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur op onze school. De MR heeft op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) de taak een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen. De MR spreekt vaak voor zowel de ouders als de leraren. Daarom zit er een gelijk aantal ouders en leraren in de MR. Er zijn ook onderwerpen die specifiek voor ouders/kinderen of voor leraren van belang zijn, dan zullen de betreffende MR leden zich daar mee bezig houden.

De MR mag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. Ze heeft daarbij recht op alle informatie die voorhanden is. Bij een aantal beslissingen van het bestuur is instemming van de MR nodig. Dit is vastgelegd in de WMS. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen instemming van de gehele MR, instemming van de lerarengeleding en instemming van de oudergeleding. Bij andere beslissingen kan de MR alleen advies geven of wordt ze alleen geïnformeerd.

De MR bestaat uit:

Amanda Visser (namens ouders in MR sinds 01-12-2016)

Tessa Dijkstra (namens ouders in MR sinds 01-12-2016)

Anneke Schilstra (namens personeel in MR sinds 1-10-2015)

Gina van der Meer (namens personeel in MR sinds 1-10-2014)

__________________________________________________________________________________________

We zijn benieuwd naar uw ervaringen met de Master FennemaSkoalle (MFS).

Als medezeggenschapsraad hebben we een rol in het verbinden van alle mensen/kinderen die een belang hebben in het reilen en zeilen op de MFS. We hebben (wettelijke) mogelijkheden om de schoolleiding te ondersteunen bij het komen tot het schoolbeleid. 

Dus: laat uw stem gelden, laat ons weten wat u goed vindt gaan en waarvan u denkt dat het beter kan!  >>  MR-MFS@googlegroups.com  (uw bericht wordt enkel verzonden naar leden van de MFS MedezeggenschapsRaad en zal altijd vertrouwelijk worden behandeld).

Medezeggenschapsraad van de Master FennemaSkoalle

 

Adres

Master Fennemaskoalle
Reidfjild 4
9255 JV Tytsjerk
0511-431675
 
Directeur: Astrid Landman  
06-20006238 (dagelijks bereikbaar)
a.landman@opo-furore.nl                                                                                                                                                                                                   

 

 

Presentaties

* OR Jaarverslag 14-15
* Medezeggenschap 14-15

Ga naar presentaties
 

Adres

Master Fennemaskoalle
Reidfjild 4
9255 JV Tytsjerk
0511-431675
 
Directeur: Astrid Landman  
06-20006238 (dagelijks bereikbaar)
a.landman@opo-furore.nl                                                                                                                                                                                                   

 

 

Presentaties

* OR Jaarverslag 14-15
* Medezeggenschap 14-15

Ga naar presentaties
 

Presentaties

* OR Jaarverslag 14-15
* Medezeggenschap 14-15

Ga naar presentaties